29.12.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantı Gündemi
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Vekaletname Örneği
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 Faaliyet Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 TTK 376 Bilançosu
Beşiktaş Futbol A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2020
Beşiktaş Futbol A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2020
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 Faaliyet Raporu (Birleştirilmiş Rapor)
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli

23.12.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantı Gündemi
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Toplantısı Güncellenmiş Bilgilendirme Dokümanı (10.12.2020)
Vekaletname Örneği
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2019 - 31 Mayıs 2020 Faaliyet Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2019 - 31 Mayıs 2020 Faaliyet Raporu – Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2019 - 31 Mayıs 2020 Faaliyet Raporu – TTK 376 Bilançosu
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2019 - 31 Mayıs 2020 Faaliyet Raporu (Birleştirilmiş Rapor)
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli

09.01.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantı Gündemi
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı
Vekaletname Örneği
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2018 - 31 Mayıs 2019 Faaliyet Raporu
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul'da Sorulan Sorulara Yanıtlar

09.01.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantı Gündemi
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı
Vekaletname Örneği
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2017 - 31 Mayıs 2018 Faaliyet Raporu
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli

14.11.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantı Gündemi
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı
Vekaletname Örneği
31 Mayıs 2017 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
31 Mayıs 2017 Tarihi İtibariyle Konsolide TTK 376 Bilançosu
01 Haziran 2016 – 31 Mayıs 2017 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
01 Haziran 2016 – 31 Mayıs 2017 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2016 - 31 Mayıs 2017 Faaliyet Raporu
Toplantı Tutanağı
Genel Kurul'da Sorulan Sorulara Yanıtlar

12.01.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantı Gündemi
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı
Vekaletname Örneği
31 Mayıs 2016 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
31 Mayıs 2016 Tarihi İtibariyle Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları
01 Haziran 2015 – 31 Mayıs 2016 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş. 01 Haziran 2015 – 31 Mayıs 2016 Faaliyet Raporu
Toplantı Tutanağı
Genel Kurulda Sorulan Sorulara Yanıt

12.01.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Kitapçığı
12.01.2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Gündemi
Beşiktaş Futbol A.Ş. 31.05.2015 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş. 31.05.2015 Denetim Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş. Kar Dağıtım Politikası
Bakanlık Onaylı Tadil Metinleri
TTK 376.Maddesi kapsamında bilgi notu
SPK Onay
SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Bilgi Notu
Esas sözleşme değişikliği YK kararı
Şirketimiz ortaklık yapısı hk. bilgi notu
Bağımsız YK Üyesi bilgi notu ve detaylı özgeçmiş bilgileri

20.11.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrı İlanı
Genel Kurul Gündemi
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklaması
Genel Kuru Tescil Belgesi

03.12.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Üyesi
Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Pay Oy Kullanım Hakları
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Beşiktaş Futbol A.Ş. İç Yönergesi
Vekaletname Örneği
Toplantı Gündemi
Genel Kurul Çağrı İlanı

28.12.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

26.11.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrı İlanı
Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

29.06.2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar
Genel Kurul İlanı 8089 Sayılı T.S.G.
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği
Ana Sözleşme Tadil Tasarısı
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

14.11.2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği

09.11.2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği

11.11.2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği

12.11.2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği

02.11.2007 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği

03.10.2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği

23.12.2005 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği

Sıkça Sorulan Sorular

UYELIK
İletişim

Sorularınız için besiktasfutbol@hs01.kep.tr adresine başvurunuz