11.10.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Vekaletname Örneği
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 Faaliyet Raporu
1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 TTK 376 Bilançosu
Hazirun Cetveli

12.04.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni
Vekaletname Örneği
Toplantı Tutanaği
Hazirun Cetveli

10.01.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Esas Sözleşme Madde 8 Tadil Metni
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2021 - 31 Mayıs 2022 Faaliyet Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2021 - 31 Mayıs 2022 Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2021 - 31 Mayıs 2022 TTK 376 Bilançosu
Beşiktaş Futbol A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2021
Beşiktaş Futbol A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2021
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2021 - 31 Mayıs 2022 Faaliyet Raporu (Birleştirilmiş Rapor)
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Toplantısı Soru ve Cevapları

14.03.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Vekaletname Örneği
Esas Sözleşme Madde 6 Tadil Metni
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli

29.12.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantı Gündemi
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Vekaletname Örneği
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 Faaliyet Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 TTK 376 Bilançosu
Beşiktaş Futbol A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2020
Beşiktaş Futbol A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2020
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 Faaliyet Raporu (Birleştirilmiş Rapor)
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli

23.12.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantı Gündemi
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Vekaletname Örneği
Genel Kurul Toplantısı Güncellenmiş Bilgilendirme Dokümanı (10.12.2020)
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2019 - 31 Mayıs 2020 Faaliyet Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2019 - 31 Mayıs 2020 Faaliyet Raporu – Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2019 - 31 Mayıs 2020 Faaliyet Raporu – TTK 376 Bilançosu
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2019 - 31 Mayıs 2020 Faaliyet Raporu (Birleştirilmiş Rapor)
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli

09.01.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantı Gündemi
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Vekaletname Örneği
Toplantı Tutanağı
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2018 - 31 Mayıs 2019 Faaliyet Raporu
Genel Kurul'da Sorulan Sorulara Yanıtlar
Hazirun Cetveli

09.01.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantı Gündemi
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Vekaletname Örneği
Hazirun Cetveli
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2017 - 31 Mayıs 2018 Faaliyet Raporu
Toplantı Tutanağı

14.11.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantı Gündemi
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Vekaletname Örneği
31 Mayıs 2017 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
31 Mayıs 2017 Tarihi İtibariyle Konsolide TTK 376 Bilançosu
01 Haziran 2016 – 31 Mayıs 2017 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
01 Haziran 2016 – 31 Mayıs 2017 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2016 - 31 Mayıs 2017 Faaliyet Raporu
Toplantı Tutanağı
Genel Kurul'da Sorulan Sorulara Yanıtlar

12.01.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantı Gündemi
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Vekaletname Örneği
31 Mayıs 2016 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
31 Mayıs 2016 Tarihi İtibariyle Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları
01 Haziran 2015 – 31 Mayıs 2016 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş. 01 Haziran 2015 – 31 Mayıs 2016 Faaliyet Raporu
Toplantı Tutanağı
Genel Kurulda Sorulan Sorulara Yanıt

12.01.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Kitapçığı
12.01.2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Gündemi
Beşiktaş Futbol A.Ş. 31.05.2015 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş. 31.05.2015 Denetim Raporu
Beşiktaş Futbol A.Ş. Kar Dağıtım Politikası
Bakanlık Onaylı Tadil Metinleri
TTK 376.Maddesi kapsamında bilgi notu
SPK Onay
SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Bilgi Notu
Esas sözleşme değişikliği YK kararı
Şirketimiz ortaklık yapısı hk. bilgi notu
Bağımsız YK Üyesi bilgi notu ve detaylı özgeçmiş bilgileri

20.11.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrı İlanı
Genel Kurul Gündemi
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Tescil Belgesi
İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklaması

03.12.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrı İlanı
Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği
Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Üyesi
Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Pay Oy Kullanım Hakları
Toplantı Tutanağı
Beşiktaş Futbol A.Ş. İç Yönergesi
Hazirun Cetveli

28.12.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

26.11.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Çağrı İlanı
Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

29.06.2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar
Genel Kurul İlanı 8089 Sayılı T.S.G.
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği
Ana Sözleşme Tadil Tasarısı
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

14.11.2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği

09.11.2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği

11.11.2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği

12.11.2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği

02.11.2007 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği

03.10.2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği

23.12.2005 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
Genel Kurul Çağrı İlanı
Gündem
Vekaletname Örneği

Sıkça Sorulan Sorular

UYELIK
İletişim

Sorularınız için besiktasfutbol@hs01.kep.tr adresine başvurunuz