Gündem

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

A GRUBU  İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ


 

  1. Açılış ve Divan Teşekkülü ,
  2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi ,
  3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.06.2012 tarih ve 6214 sayılı izni doğrultusunda, Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesi ve bunun için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Sermaye maddesi ile S.P.K Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 ve18. nci maddelerinin tadil edilmesi ve daha önce yürürlükten kaldırılan 7. maddenin yerine “Kurumsal Yönetim İlkeleri” başlıklı 7. maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısının oylanması.
  4. Dilek, temenniler ve kapanış.