İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklaması

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU


Ortaklığın Ünvanı : Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi : Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No:48 Zemin Kat Beşiktaş / İstanbul

Telefon - Faks No : (212) 310 10 00 - (212) 258 81 94
Pay Sahipleri ile İlişkiler : (212) 310 10 00 (319) - (212) 258 81 94
Birimi Telefon ve Fax No

Tarih : 21.11.2014


Özet Bilgi : 20.11.2014 tarihinde Şirketimiz 01.06.2013-31.05.2014 Faaliyet Dönemine Ait olağan genel kurul toplantısı ile ilgili olarak ek açıklamamızdır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’na
İSTANBUL
Açıklanacak
Özel Durum / Durumlar :

20.11.2014 tarihinde Şirketimiz 01.06.2013-31.05.2014 Faaliyet Dönemine Ait olağan genel kurul toplantısında Yatırımcılarımız tarafından dilek, temenniler ve kapanış bölümünde sorulan sorular şu şekildedir:

Soru: İsmet Aydınlıoğlu, Başkan ve Yönetim 2 yıl önce KAP’ta stadı GSGM yapacak, neden daha sonra stadı biz yapmayı üstlendik, ayrıca borçları nasıl küçültücez ve Seba barış ödülü var mı?.

Soru: Kadir Kılıç, Kulübün borcun tasviyesi ile ilgili bir proje var mıdır?

Bu sorular ile ilgili olarak Şirketimiz açıklaması şu şekildedir:

Şirketimiz tarafından 07.06.2013 tarihinde KAP’ta da duyurulduğu üzere,
“...Modern, uluslararası standartları sağlayan, çok fonksiyonlu ve günümüz çağdaş insanının ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yapı yaratmak, uluslararası spor organizasyonlarında kullanmak ve de kapasiteyi artırmak amacıyla İnönü Stadyumu’nun yıkılıp yeniden inşaa edilmesine BJK Derneği karar vermiştir. BJK Derneği stadyumun irtifak hakkı sahibi ve ayrıca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden (yeni unvanı Spor Genel Müdürlüğü) kullanma hakkını alan sıfatlarıyla stadyumun yıkılıp yeniden yapılması projesini yürütmekte olup, stadyumun inşaası hak sahibi BJK Derneği tarafından yaptırılacak, stadyum inşaatının finansmanı BJK Derneği tarafından karşılanacaktır..” denilmektedir. Dolayısıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından “Stadı GSGM yapacak” şeklinde bir taahhütte bulunulmamıştır.

Borçların küçültülmesi ve tasviyesi konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu değerlendirmelerini sürekli olarak yapmakta, bu konuda alınan ve alınacak tedbirler Şirketimiz Profesyonel Yönetici Kadrosuna bildirilmekte ve bu tedbirlerin hayata geçmesi sağlanmaktadır.

Süleyman Seba barış ödülü, BJK Derneği’nin faaliyetleri kapsamında olup, konu BJK Derneği Yönetim Kurulu tarafından irdelenmektedir.

Buna ek olarak Genel Kurul Tutanağı 8. maddesinde, “....özsermayemiz negatifden pozitife geçmiştir...” şeklinde sehven eksik olarak tutanağa geçirilmiş olup, doğru ifade, “....TTK 376. maddesi kapsamında bağımsız denetim firması tarafından düzenlenen değerleme raporu kötü senaryosuna göre özsermayemiz 94 mn TL olarak oluşmakta, negatifden pozitife geçmektedir...” şeklindedir.

Kamuoyonun bilgilerine arz ederiz.

Fikret Orman
Yönetim Kurulu Başkanı