Gündem

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ


 1-      Açılış ve Divan Teşekkülü ,

2-      Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi ,

3-      Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.06.2012 tarih ve 6214 sayılı izin doğrultusunda, Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçirilmesi ve bunun için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Sermaye maddesi ile S.P.K Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 ve18. nci maddelerinin tadil edilmesi ve daha önce yürürlükten kaldırılan 7. maddenin yerine “Kurumsal Yönetim İlkeleri” başlıklı 7. maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısının oylanması.

4-      09.11.2010 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen, yönetim kurulu üyeliklerinden bu süre dolmadan görevlerinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerimizin yerine kalan sürede görev yapmak üzere TTK 315. maddesi uyarınca atanan  Cemil Cengiz Satar, Serdar Keskin, Mehmet Vedat Cem ve Şehzat Şenyurt ile  bu Yönetim Kurulu Üyelerinin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürede görev yapmak üzere TTK’nun 315.maddesi uyarınca atanan Fikret Orman, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Yalçın Kaya Yılmaz, Berkan Gocay,  Seyit Ateş ve Metin Albayrak’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaya sunulması

5-      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti.

6-      Dilek, temenniler ve kapanış.