Yönetim Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu

Fikret Orman Yönetim Kurulu Başkanı
Serdal Adalı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Deniz Atalay Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Ürkmezgil Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Sümer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tarkan Ser Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

 

Denetimden Sorumlu Komite
Cenk Sümer / Başkan
Tarkan Ser / Üye

 

Kurumsal Yönetim Komitesi
Cenk Sümer / Başkan
Tarkan Ser / Üye U.Gökhan Sarı / Üye

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Cenk Sümer / Başkan
Tarkan Ser / Üye