HABERLER

Kongre Üyelerimize Önemli Duyuru

Tüzüğümüzün 10. maddesinin J bendinde belirtildiği üzere, Kongre Üyelerimizin 120 TL olan yıllık aidat ödemelerini, 1 Nisan-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan tebligatlar doğrultusunda Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan BJK Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda, 120 TL olan yıllık üyelik ücretinin yükseltilmesi hususunun gündeme getirileceğini değerli üyelerimizin bilgisine sunarız.

2020 yılı aidat ödemelerini gerçekleştiren Kongre Üyelerimize teşekkür ederiz. Konuyu güncel tutardan ödeme yapmak isteyen Kongre Üyelerimizin dikkatine sunar, aidat tutarını ödemek için Mali İdari Genel Kurul kararını bekleyecek ve artış yapılmış şekilde üyelik aidatını ödeyecek üyelerimize de duyarlılıkları için peşinen teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Beşiktaş JK