HABERLER

Kulübümüzden Bilgilendirme

Sporun ve sporda doğru örgütlenme gerekliliğinin yeni boyut kazandığı bu dönemde kulübümüzün ihtiyacı olan yeni tüzük, geniş katılımlı bir ekibin uzun ve detaylı yapılan çalışmaları sonucunda tamamlanmıştır.

Genel kurulun onayına sunulacak yeni tüzük ile kulübümüzün tüzel kişiliği güçlendirilerek, organizasyon şemasının kurumsal işleyişi çağın gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.

Tüzük Değişikliği olağanüstü Genel Kurul toplantısı çoğunluk sağlanması halinde 4 Mayıs 2024 tarihinde, çoğunluğun sağlanamaması durumunda 11 Mayıs 2024’te gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla.
Beşiktaş JK