HABERLER

Vodafone Arena İhale İlanı

“Vodafone Arena Yenileme Projesi” Protokol, VIP, Basın, Seyirci Tipi Stadyum Koltuğu Temin ve Montaj İşleri Belli İstekliler arasında ihale edilecektir.

BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'den bildirilen ihale ilanı detayı şöyledir:

İhale kayıt numarası : 09.
Protokol, VIP, Basın, Seyirci Tipi Stadyum Koltuğu Temini ve Montaj İşleri

1-İşveren : BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
a) Adresi : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza
A Blok Kat:1 Akaretler, Beşiktaş-İstanbul
b) Telefon numarası : 0212 310 10 00
c) Faks numarası : 0212 258 81 94

2-İhale Protokol, VIP, Basın, Seyirci Tipi Stadyum Koltuğu Temini ve Montaj İşleri
a) Yeri : Vodafone Arena Stadı
b) Konusu : Stadyum Koltukları Temin ve Montajı
c) Şekli : Birim Fiyat Esaslı Kapalı Zarf Teklif Verme

3-İhale Başvurusu
a) Verileceği yer : BJK Plaza A Blok Kat:1
b) Tarihi ve saati : 25 / 03/2014 saat: 14:00

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ihale değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İhale Şartnamesinde belirtilmiştir. İhale Şartnamesi, işverenin aşağıda hesap bilgisi verilen banka hesabına yatırılan 2.000,00 TL karşılığında alınacak dekont ile 12.03.2014 tarihinden itibaren işveren adresinden temin edilebilir.

DENİZBANK KARAKÖY
TİCARİ MERKEZ ŞUBESİ
4060-6802630-351 TR79 0013 4000 0068 0263 0000 01

6- İhale dokümanı işverenin belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, işverence onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

7- İhaleye ait belgeler dosya halinde 3.maddede belirtilen tarih ve saate kadar imza karşılığı işveren adresine teslim edilecektir.