HABERLER

Vodafone Arena Yenileme Projesi İhale İlanı

Vodafone Arena Yenileme Projesi Halatlı Germe Membran Çelik Çatı İşleri belli istekliler arasında ihale edilecektir.

BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'den duyurulan ihale ilanı şöyledir:

İhale kayıt numarası : 10. Halatlı Germe Membran Çelik Çatı İşleri

1-İşveren : BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
a) Adresi : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza
A Blok Kat:1 Akaretler, Beşiktaş-İstanbul
b) Telefon numarası : 0212 310 10 00
c) Faks numarası : 0212 258 81 94

2-İhale
a) Yeri : Vodafone Arena Stadı
b) Konusu : Tribünler üzeri çelik çatı ile kapatılması
c) Şekli : Birim Fiyat Esaslı Kapalı Zarf Teklif Verme

3-İhale Başvurusu
a) Verileceği yer : BJK Plaza A Blok Kat:1
b) Tarihi ve saati : 09/ 04 /2014 Çarşamba günü, Saat: 14:00

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ihale değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İhale Şartnamesinde belirtilmiştir. İhale Şartnamesi, İşverenin aşağıda hesap bilgisi verilen banka hesabına yatırılan 5.000,-TL karşılığında alınacak dekont ile 19/ 03/2014 tarihinden itibaren İşveren adresinden temin edilebilir.

DENİZBANK KARAKÖY
TİCARİ MERKEZ ŞUBESİ
4060-6802630-351 TR79 0013 4000 0068 0263 0000 01

6- İhale dökümanı İşverenin belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İşverence onaylı ihale dökümanını satın alması zorunludur.

7- İhaleye ait belgeler dosya halinde 3 .maddede belirtilen tarih ve saate kadar imza karşılığı İşveren adresine teslim edilecektir.