HABERLER

2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

Derneğimizin Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında düzenlenen kurallar sebebiyle ertelenen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Tüzüğümüzün 18. maddesinin A fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca, 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 10.00’da Akatlar Mah., Yıldırım Oğuz Göker Cad., Gelincik Sok., No:2 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

19 Aralık 2021 Pazar günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 10.00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin Toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

- Açılış
- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporlarının Okunması
- Denetim Kurulu Raporunun Okunması
- Raporların Görüşülmesi
- 01.01.2020 - 31.12.2020 Tarihleri Arasında Görev Alan Yönetim Kurulu’nun, İdari ve Mali Bakımlardan Ayrı Ayrı İbrasının Oya Sunulması
- 2021 Mali Yılı Konsolide Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi ve Oya Sunulması
- 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Yıllık Aidat Bedelinin Belirlenmesi
- Basketbol Faaliyetlerinin, 29.05.2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tüm Aktif ve Pasifi İle Birlikte Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’ye Devrinin Onaylanması
- Dilek ve Temenniler
- Kapanış

Not: Sicil No’su 32497’e kadar olan (32497 dahil) ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2020 günü çalışma saati bitimine kadar Kulübümüzün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın Üyelerimizin kimlikleri ile Kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.