HABERLER

Beşiktaş JK Divan Kurulu Başkanlığı’ndan Duyuru

Yönetim Kurulumuzca, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 13 Ekim 2019 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü yapılacaktır.

Kulüp tüzüğümüzün 35. maddesi hükümlerine göre seçimlerde başkanlığa aday olabilmek için her bir adayın en az 250 Kongre Üyemiz tarafından dilekçeyle önerilmesi gerekmektedir.

Başkan adaylarının en geç, 10 Ekim 2019 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar Divan Kurulu Başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na başkan adayı olarak katılabilmek için tüzüğümüz gereği her bir başkan adayının toplaması gereken en az 250 imzalı dilekçe; noter tasdikli (her dilekçe münferid olarak tanzim edilecektir.) veya kulüp binamızdaki Divan Başkanlık Sekreteryası’nda divan yöneticisi huzurunda ıslak imzalı şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Kongre Üyelerimiz, 27 Eylül 2019 Cuma gününden itibaren hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında kulüp binamızda imza verebileceklerdir.

Bir Kongre Üyemiz, ancak bir başkan adayı için önerge verebilir.

Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.

Beşiktaş JK Divan Kurulu Başkanlığı