HABERLER

Vodafone Park 1903 Loca Alanı İnşaat, Elektrik ve Mekanik Tadilat İşleri İhalesine Başvuru Süresi Uzatıldı

İdaremizce ihalesi açılan ve teklif verme son tarihinin 30 Eylül 2021 saat 17.00 olarak duyurulduğu “BJK Vodafone Park Stadyumu 1903 Loca Alanı İnşaat, Elektrik ve Mekanik Tadilat İşleri” ne ilişkin ihaleye son teklif verme tarihinin, isteklilerden gelen talepler doğrultusunda uzatılması ihale komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

Birim fiyat kapalı zarf teklif verme usulü ile gerçekleştirilecek olan ihalenin son teklif verme tarihi 04.10.2021 saat 16.00 olarak değiştirilmiştir.

“BJK Vodafone Park Stadyumu 1903 Loca Alanı İnşaat, Elektrik ve Mekanik Tadilat İşleri” konusunda yukarıda verilen süre uzatımı dışında İhale Şartnamesi’nin tüm şartları aynen geçerlidir.

İstekliler, işbu zeyilname dokümanının bir örneğini idari şartnamede madde 16-1’de belirtilen “Teknik Teklif Zarfı” içerisinde bulundurmak zorundadır.

Gereğini rica ederiz.

BJK Beşiktaş İnşaat ve Tic. A.Ş.