HABERLER

BJK Denetim Kurulu'ndan Kamuoyuna Duyuru

Divan Kurulu Başkanı Sn. Yalçın Karadeniz hakkında verilen kınama cezasına ilişkin çeşitli mecralarda yer alan açıklamalarda, Sn. Karadeniz’e verilmiş olan cezanın “taraflı ve kasıtlı’’ olduğu algısı yaratılarak Denetim Kurulumuz hedef gösterilmektedir. 

Konunun hassasiyeti sebebiyle Denetim Kurulumuzca kamuoyuna duyuru yapılması gereği doğmuştur.

Disiplin Kurulu'na sevk talebimizin gerekçesi BJK Derneği Tüzüğü’nün 47.maddesinin (c) bendine göre “…kulüp tüzel kişiliği veya üyelerinin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük düşürücü ve benzeri davranışlarda bulunmak” tır.

Tüzüğümüzün 43.maddesine göre, BJK’nin, iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının birleştirilmiş borcunu Yönetim Kurulu’na, Divan Kurulu’na ve Genel Kurul’a sunma yetkisi Denetim Kurulu’na aittir. Sn. Karadeniz, çeşitli mecralarda birçok kez Uluslararası Muhasebe Standartları uyarınca hazırlanan BJK Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporlarını hiçe saymış ve BJK’nin  1.479.635.182 TL tutarında olan borç rakamını gerçeğe aykırı şekilde 2.348.922.000 TL olarak açıklamıştır.  

Sn. Karadeniz BJK’ nin borcunu yaklaşık 850.000.000 TL fazla açıklayarak Kurulumuzun borç rakamını gizlediği iddiasında bulunmuştur. 

Sn. Karadeniz BJK Derneği Divan Başkanı sıfatıyla yaptığı gerçeğe aykırı açıklamalarında, BJK üyelerinin Denetim Kurulu tarafından yanlış yönlendirildiğini, denetim raporları tam olarak incelendiğinde gerçek borcun farklı olduğunu, bu fark sorulmasına rağmen Denetim Kurulu tarafından cevap verilmediğini, Denetim Kurulu’nun hatası olduğunu iddia etmiştir. Açıklamalarının kamuoyundaki etkisini güçlendirmek için “mızrak çuvala sığmıyor” ifadelerini de kullanarak Denetim Kurulumuzu zan altında bırakmaya çalışmıştır. 

Gerek kamuoyunda gerek Divan Kurulu toplantılarında denetim raporumuz ile tespit edilen borç tutarının gerçeğe uygun olduğunu dayanaklarıyla ve doğru hesaplama yöntemini belirterek  açıklamamıza, aksi yöndeki açıklamaların ise Kulübümüze zarar vereceğine ilişkin uyarılarda bulunmamıza karşın, Sn. Karadeniz borç tutarının gizlendiğine dair beyan ve ithamlarını kamuoyunda paylaşmaya devam etmiştir.   

Kulübümüz tarihinde hiçbir Divan Başkanının disiplin cezasına muhatap olmadığı kamuoyunun da malumundadır. Ancak hiçbir Divan Başkanı da böylesi gerçeğe aykırı ve iyi niyetten uzak ithamlarla Tüzük ihlalinde bulunmamıştır. 

Önemle belirmek isteriz ki her ne kadar Disiplin Kurulu'na sevk talebi yukarıda açıklanan gerekçelere binaen Denetim Kurulumuzca yapılmış ise de nihai karar, Dernek tüzük ve teamüllerine uygun olarak BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilmiştir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.  

Feyyaz TUNCEL
BJK Derneği Denetim Kurulu Başkanı