HABERLER

Vodafone Arena Dış Cephe Kaplama İşleri İhale Bilgilendirmesi

BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'den yapılan ihale duyurusu şöyledir:

“Vodafone Arena Stadı Yenileme Projesi” Küfeki Taşı ile Mekanik Dış Cephe Kaplama İşleri Belli İstekliler arasında ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 11. Küfeki Taşı ile Mekanik Dış Cephe Kaplama İşleri

1-İşveren : BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
a) Adresi : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza
A Blok Kat:1 Akaretler, Beşiktaş-İstanbul
b) Telefon numarası : 0212 310 10 00
c) Faks numarası : 0212 258 81 94

2-İhale
a) Yeri : Vodafone Arena Stadı
b) Konusu : Küfeki Taşı ile Mekanik Dış Cephe Kaplama
c) Şekli : Birim Fiyat Esaslı Kapalı Zarf Teklif Verme

3-İhale Başvurusu
a) Verileceği yer : BJK Plaza A Blok Kat:1
b) Tarihi ve saati : 02/ 04/2014 saat: 14:00

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ihale değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İhale Şartnamesinde belirtilmiştir. İhale Şartnamesi, İşverenin aşağıda hesap bilgisi verilen banka hesabına yatırılan 2.000,00 TL karşılığında alınacak dekont ile 25.03.2014 tarihinden itibaren İşveren adresinden temin edilebilir.

DENİZBANK KARAKÖY
TİCARİ MERKEZ ŞUBESİ
4060-6802630-351 TR79 0013 4000 0068 0263 0000 01

6- İhale dokümanı İşverenin belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İşverence onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

7- İhaleye ait belgeler dosya halinde 3.maddede belirtilen tarih ve saate kadar imza karşılığı İşveren adresine teslim edilecektir.