HABERLER

2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

Derneğimizin 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Tüzüğümüzün 18. maddesinin A fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.30’da Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Vodafone Park Stadyumu’nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

23 Mayıs 2021 Pazar günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde; ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.30’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

Açılış
Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporları’nın okunması
Denetim Kurulu Raporunun okunması
Raporların görüşülmesi
01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu’nun, idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
2021 Mali Yılı Konsolide Bütçesi’nin okunması, görüşülmesi ve oya sunulması
Yıllık aidat bedelinin belirlenmesi
Dilek ve temenniler
Kapanış

Not: Sicil No’su 32497’e kadar olan (32497 dahil)  ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2020 günü çalışma saati bitimine kadar Kulübün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağan İdari ve Mali  Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın Üyelerimizin kimlikleri ile Kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.

2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli için TIKLAYIN