HABERLER

2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

Derneğimizin, Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında düzenlenen kurallar sebebiyle bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Tüzüğümüzün 18. maddesinin A fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.30’da Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Vodafone Park Stadyumu’nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

22 Mayıs 2021 Cumartesi günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde; ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.30’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

Açılış
Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporları’nın okunması
Denetim Kurulu Raporu’nun okunması
Raporların görüşülmesi
01.01.2019 - 12.05.2019 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu’nun, idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı İbrasının oya sunulması
12.05.2019 - 20.10.2019 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu’nun, idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
20.10.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu’nun, idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
2020 Mali Yılı Konsolide Bütçesi’nin okunması, görüşülmesi ve oya sunulması
Derneğimizin 12074 sicil numaralı Üyesi Sinan Vardar hakkında Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan üyelikten ihraç cezasının bir kez daha Disiplin Kurulunca gözden geçirilmesinin görüşülmesi ve oya sunulması
Dilek ve temenniler
Kapanış

Not: Sicil No’su 32160’e kadar olan (32160 dahil)  ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2019 günü çalışma saati bitimine kadar Kulübün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağan İdari ve Mali  Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın Üyelerimizin kimlikleri ile Kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.

2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli için TIKLAYIN