HABERLER

Vodafone Arena Elektrik (Zayıf Akım) İşleri İhale Bilgilendirmesi

BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'den yapılan ihale açıklaması şöyledir:

Vodafone Arena Stadı Yenileme Projesi ELEKTRİK(ZAYIF AKIM) İŞLERİ Belli İstekliler arasında ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası: 18. ELEKTRİK(ZAYIF AKIM) İŞLERİ

1-İşveren: BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.

a) Adresi: Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza A Blok Kat:1 Akaretler, Beşiktaş-İstanbul
b) Telefon numarası : 0212 310 10 00
c) Faks numarası : 0212 258 81 94

2-İhale

a) Yeri : Vodafone Arena Stadı
b) Konusu: Zayıf Akım İşleri
c) Şekli: Birim Fiyat Esaslı Kapalı Zarf Teklif Verme

3-İhale Başvurusu

a) Verileceği yer: BJK Plaza A Blok Kat:1
b) Tarihi ve saati: 13/ 01 /2015 saat: 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ihale değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İhale Şartnamesinde belirtilmiştir. İhale Şartnamesi, 1.000,-TL (bin Türk Lirası) karşılığında alınacak makbuz ve fatura ile 29.12.2014 tarihinden itibaren İşveren adresinden temin edilebilir.

5- İhale dokümanı İşverenin belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İşverence onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

6- İhaleye ait belgeler dosya halinde 3.maddede belirtilen tarih ve saate kadar imza karşılığı İşveren adresine teslim edilecektir.