HABERLER

Vodafone Arena Elektrik(Canlı Yayın ve Akustik) İşleri İhale Duyurusu

Vodafone Arena Yenileme Projesi kapsamında Elektrik(Canlı Yayın ve Akustik) İşleri belli istekliler arasında ihale edilecektir.

BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'den yapılan ihale bilgilendirmesi şöyledir:
 
İhale kayıt numarası: 17. ELEKTRİK(CANLI YAYIN VE AKUSTİK) İŞLERİ

1-İşveren    : BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
a) Adresi    : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza  A Blok Kat:1 Akaretler, Beşiktaş-İstanbul
b) Telefon numarası    : 0212 310 10 00  
c) Faks numarası    : 0212 258 81 94

2-İhale     
a) Yeri     : Vodafone Arena Stadı 
b) Konusu : Elektrik(Canlı Yayın ve Akustik) İşleri
c) Şekli    : Birim Fiyat Esaslı Kapalı Zarf Teklif Verme

3-İhale Başvurusu    
a) Verileceği yer    : BJK Plaza A Blok Kat:1
b) Tarihi ve saati    : 06/ 01 /2015       saat: 14:00
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ihale değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İhale Şartnamesinde belirtilmiştir. İhale Şartnamesi, 1.000,-TL (bin Türk Lirası) karşılığında alınacak makbuz ve fatura ile 24.12.2014 tarihinden itibaren İşveren adresinden temin edilebilir.
 
5- İhale dokümanı İşverenin belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İşverence onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
 
6- İhaleye ait belgeler dosya halinde 3.maddede belirtilen tarih ve saate kadar imza karşılığı İşveren adresine teslim edilecektir.