HABERLER

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

Kulübümüzün 01.01.2022-31.12.2022 ve 01.01.2023-31.05.2023 dönemleri Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan BJK Emlakjet (Akatlar) Spor Kompleksi’nde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

25 Kasım 2023 günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış
2. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporlarının okunması
5. 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait Denetim Kurulu Raporunun okunması
6. 01.01.2022-31.12.2022 dönemi raporlarının görüşülmesi
7. 01.01.2022-29.05.2022 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulunun, İdari ve Mali bakımlardan ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
8. 29.05.2022–31.12.2022 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulunun, İdari ve Mali bakımlardan ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
9. 01.01.2023-31.05.2023 Ara Mali Dönem Konsolide Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve oya sunulması
10. 01.01.2023-31.05.2023 dönemine ait Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporlarının okunması
11. 01.01.2023-31.05.2023 dönemine ait Denetim Kurulu Raporunun okunması
12. 01.01.2023-31.05.2023 dönemi raporlarının görüşülmesi
13. 01.01.2023–31.05.2023 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulunun, İdari ve Mali bakımlardan ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
14. 01.06.2023-31.05.2024 Mali Yılı Konsolide Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve oya sunulması
15. Basketbol Takımları ve alt yapı birimlerinin basketbol faaliyetlerinin tamamının 01.06.2023 tarihinden itibaren Beşiktaş Basketbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den devralınması ve bu faaliyetlerle ilgili her türlü işlemin 01.06.2023 tarihinden itibaren Kulübümüz bünyesinde yürütülmesi hususunun görüşülmesi ve oya sunulması
16. Dilek ve Temenniler
17. Kapanış

Not: Sicil No’su 38723’e kadar olan (38723 dahil) ve yıllık aidatlarını varsa cezaları ile birlikte 30 Nisan 2023 günü çalışma saati bitimine kadar Kulübümüzün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağan İdari ve Mali  Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın Üyelerimizden kimlikleri ile kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.

Tüzüğümüzün 38/f bendi gereği, Kulübümüzün 01.01.2022-31.12.2022 ve 01.01.2023-31.05.2023 dönemlerine ait konsolide finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan denetim raporları 09.11.2023 tarihinden itibaren Kulüp Merkezimizden ve resmi internet sitemiz (bjk.com.tr) üzerinden temin edilebilir.

Faaliyet Raporu'nu görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ