HABERLER

2021 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

Derneğimizin 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı 21.05.2022 Cumartesi günü saat 10:30’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

21.05.2022 günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 28.05.2022 Cumartesi günü saat 10:30’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1) Açılış
2) Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi
3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4) Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Denetim Kurulu Raporunun Okunması
6) Raporların Görüşülmesi
7) 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu’nun, İdari ve Mali Bakımlardan ayrı ayrı İbrasının Oya Sunulması
8) 2022 Mali Yılı Konsolide Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi ve Oya Sunulması
9) Dilek ve Temenniler
10) Kapanış

Not: Sicil No’su 33541’e kadar olan (33541 dahil)  ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2021 günü çalışma saati bitimine kadar Kulübün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağan İdari ve Mali  Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın Üyelerimizin kimlikleri ile Kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.

Tüzüğümüzün 38/f maddesi gereği konsolide finansal tablolar ve denetim raporu 05.05.2022 tarihinden itibaren Kulüp Merkezimizden ve resmi internet sitemiz üzerinden temin edilebilir.