HABERLER

Vodafone Park Led Ekranların Bakımı, Onarımı ve İşletilmesi İşleri İhalesine Başvuru Süresi Uzatıldı

‘Vodafone Park Led Ekranların Bakımı, Onarımı ve İşletilmesi İşleri’ ihalesinin daha önce ilan edilen son teklif verme tarihinin (10.06.2020 Çarşamba saat 16.30) değiştirilmesi için bazı isteklilerden gelen talepler değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde, birim fiyat kapalı zarf teklif verme usulü ile gerçekleştirilecek olan ihalenin son teklif verme tarihi, 17.06.2020 Çarşamba günü saat 16.30 olarak değiştirilmiştir.

‘Vodafone Park Led Ekranların Bakımı, Onarımı ve İşletilmesi İşleri’ ile alakalı olmak üzere, yukarıda verilen süre uzatımı dışında İhale Şartnamesinin tüm şartları ve yayınlanan Zeyilnameler aynen geçerlidir.

İstekliler, işbu zeyilname dökümanının bir örneğini idari şartname madde 16-1’de belirtilen Teknik Teklif Zarfı içerisinde bulundurmak zorundadır.

Gereğini rica ederiz.

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.