HABERLER

Mevcut OB VAN Sistem Odasının Taşınması İşi İhalesine Başvuru Süresi Uzatıldı

İdaremizce düzenlenen ‘Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu Mevcut OB VAN Sistem Odasının Ofis Girişi Yanına Taşınması İşi’ ihalesinin daha önceden ilan edilen son teklif verme tarihinin (12.05.2020 Salı saat 14.00) değiştirilmesi için bazı isteklilerden gelen talepler idaremizce değerlenlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde, içinde bulunulan olağanüstü koşullar da dikkate alınarak, birim fiyat kapalı zarf teklif verme usulü ile gerçekleştirilecek olan ihalenin son teklif verme tarihi 21.05.2020 Perşembe günü saat 16.30 olarak değiştirilmiştir.

‘Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu Mevcut OB VAN Sistem Odasının Ofis Girişi Yanına Taşınması İşi’ ile alakalı olmak üzere, yukarıda verilen süre uzatımı dışında ihale şartnamesinin tüm şartları aynen geçerlidir.

İstekliler, işbu zeyilname dokümanının bir örneğini teklif alma şartnamesi madde 17-1’de belirtilen Teknik Teklif Zarfı içerisinde bulundurmak zorundadır.

Gereğini rica ederiz.

Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic. A.Ş