HABERLER

Profesyonel Ses Sistemleri Temini İhalesine Başvuru Süresi Uzatıldı

İdaremizce  düzenlenen ‘Vodafone Park Profesyonel Ses Sistemleri Temin, Montaj, Kiralama ve İşletme İşleri’ ihalesinin daha önce ilan edilen son teklif verme tarihinin (26.03.2020 Perşembe saat 16.30) değiştirilmesi için bazı isteklilerden gelen talepler idaremizce değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde, içinde bulunulan olağanüstü koşullar da dikkate alınarak, birim fiyat kapalı zarf teklif verme usulü ile gerçekleştirilecek olan ihalenin son teklif verme tarihi, 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 16.30 olarak değiştirilmiştir.

‘Vodafone Park Profesyonel Ses Sistemleri Temin, Montaj, Kiralama ve İşletme İşleri’ ile alakalı olmak üzere, yukarıda verilen süre uzatımı dışında İhale Şartnamesi’nin tüm şartları aynen geçerlidir.

İstekliler, işbu zeyilname dökümanının bir örneğini idari şartname madde 16-1’de belirtilen Teknik Teklif Zarfı içerisinde bulundurmak zorundadır.

Gereğini rica ederiz.

Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic. A.Ş