HABERLER

Yabancı Ülkede İkamet Eden Vatandaşlarımız İle Yabancı Ülke Vatandaşı Taraftarlarımızın Kulübümüze Üyelikleri Hakkında Bilgilendirme

Yabancı ülkede ikamet eden vatandaşlarımızın ya da yabancı ülke vatandaşı taraftarlarımızın Kulübümüze üye olup olamamaları ile ilgili birtakım yanlış anlaşılmaların tespit edilmesi nedeniyle bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

1- Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği veya Derneğimiz tüzüğünde; yabancı ülkede ikamet eden vatandaşlarımızın, Derneğimize üye olmaları ile ilgili herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Yetkili makamlardan alınacak ikamet adresinizi gösterir belgeleri ekleyerek üyelik başvurusu yapabilirsiniz.

Tüzüğümüzün 9. maddesinde üyeliğe engel haller şu şekilde belirtilmiştir:

Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar,

Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı ve diğer suçlardan (bilinçli taksirli suçlar dışındaki taksirli suçlar hariç) birinden dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanlar,

Kendi isteğiyle ayrılmış veya üyelikten çıkarılmış olanlar,

Türkiye profesyonel spor liglerinde aynı kategoride faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlar ile lisanslı sporcu veya görevli olanlar

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne üye olamazlar. Ayrıca, Türkiye profesyonel spor liglerindeki takımlara üye olan, bu takımlar ve/veya iştirakleri ile ortaklıkları bulunan mevcut üyeler üyelik haklarından faydalanamazlar.

2- Yabancı ülke vatandaşı taraftarlarımızın ise Kulübümüze üye olabilmek için Türk Medeni Kanunu’nun 93. maddesi gereği Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, Kulübümüze üye olmak isteyen tüm taraftarlarımızın başvurularını beklemekteyiz.

Üyelik başvurusu için:

- Kulübümüz tarafından hazırlanan üyelik başvuru formunu doldurarak üyelikte 5 yılını doldurmuş 2 üyemiz ile birlikte formu imzalamanız,

- Adli sicil belgesi, onaylı kimlik belgeniz (T.C. vatandaşları için başvurudan en fazla 3 ay önce alınmış noter tasdikli nüfus cüzdan sureti) ve yetkili makamlardan alınmış ikamet adresinizi gösterir belgeyi başvurunun ekinde sunmanız gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK