HABERLER

BJK Pendik Sosyal Tesisleri Güçlendirme İhalesi İlanı

BJK Pendik Sosyal Tesisleri Güçlendirme İşleri, belli istekliler arasında ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 01 GÜÇLENDİRME İŞLERİ

1-İşveren : BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
a) Adresi : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza A Blok Kat:1 Akaretler, Beşiktaş-İstanbul
b) Telefon numarası : 0212 310 10 00
c) Faks numarası : 0212 258 81 94

2-İhale İNŞAAT İŞLERİ
a) Yeri : Pendik İlçesi, Yeldeğirmeni Mevkii, 93 pafta, 1634 ada, 4 parsel
b) Konusu : GÜÇLENDİRME İŞLERİ
c) Şekli : Birim Fiyat Esaslı Kapalı Zarf Teklif Verme

3-İhale Başvurusu
a) Verileceği yer : BJK Plaza A Blok Kat:1
b) Tarihi ve saati : 07.01.2016 saat: 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ihale değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İhale Şartnamesinde belirtilmiştir. İhale Şartnamesi, 300,-TL karşılığında alınacak makbuz ve fatura ile İşveren adresinden temin edilebilir.

5- İhale dokümanı İşverenin belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İşverence onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

6- İhaleye ait belgeler dosya halinde 3.maddede belirtilen tarih ve saate kadar imza karşılığı İşveren adresine teslim edilecektir.