HABERLER

Vodafone Arena Asansör ve Yürüyen Merdiven İşleri İhale Duyurusu

Vodafone Arena Yenileme Projesi Asansör ve Yürüyen Merdiven İşleri belli istekliler arasında ihale edilecektir.

BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'den yapılan ihale bilgilendirmesi şöyledir:

İhale kayıt numarası: 13. ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN İŞLERİ

1-İşveren    : BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
a) Adresi    : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza  A Blok Kat:1 Akaretler, Beşiktaş-İstanbul
b) Telefon numarası    : 0212 310 10 00  
c) Faks numarası    : 0212 258 81 94

2-İhale     
a) Yeri     : Vodafone Arena Stadı
b) Konusu : Asansör ve Yürüyen Merdiven İmalat ve
Montaj İşleri
c) Şekli    : Birim Fiyat Esaslı Kapalı Zarf Teklif Verme

3-İhale Başvurusu    
a) Verileceği yer    : BJK Plaza A Blok Kat:1
b) Tarihi ve saati    : 19/ 06 /2014   saat: 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ihale değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İhale Şartnamesinde belirtilmiştir. İhale Şartnamesi, 2.500,-TL karşılığında alınacak makbuz ve fatura ile 09.06.2014 tarihinden itibaren İşveren adresinden temin edilebilir.
 
5- İhale dokümanı İşverenin belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İşverence onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

6- İhaleye ait belgeler dosya halinde 3.maddede belirtilen tarih ve saate kadar imza karşılığı İşveren adresine teslim edilecektir.