HABERLER

Vodafone Arena İhale İlanı

Vodafone Arena elektrik ve mekanik işleri için BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.’den yapılan ihale duyurusu şöyle:

İhale kayıt numarası: 12. Elektrik ve Mekanik İşleri
 
1-İşveren: BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
 
a) Adresi Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza
   A Blok Kat:1 Akaretler, Beşiktaş-İstanbul
 
b) Telefon numarası 0212 310 10 00 
 
c) Faks numarası 0212 258 81 94
 
2-İhale
 
a) Yeri Vodafone Arena Stadı
 
b) Konusu Elektrik ve Mekanik İşleri
 
c) Şekli Birim Fiyat Esaslı Kapalı Zarf Teklif Verme
 
3-İhale Başvurusu
 
a) Verileceği yer BJK Plaza A Blok Kat:1
 
b) Tarihi ve saati 25/ 04 /2014       saat: 14:00
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ihale değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İhale Şartnamesinde belirtilmiştir. İhale Şartnamesi, İşverenin aşağıda hesap bilgisi verilen banka hesabına yatırılan Elektrik İşleri Şartnamesi için 3.000,-TL ve Mekanik İşleri Şartnamesi için 3.000,-TL karşılığında alınacak dekont ile 15.04.2014 tarihinden itibaren İşveren adresinden temin edilebilir.
 
DENİZBANK KARAKÖY
TİCARİ MERKEZ  ŞUBESİ 4060-6802630-351
TR79 0013 4000 0068 0263 0000 01
 
5- İhale dokümanı İşverenin belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İşverence onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
 
6- İhaleye ait belgeler dosya halinde 3.maddede belirtilen tarih ve saate kadar imza karşılığı İşveren adresine teslim edilecektir.
 
BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.