HABERLER

Vodafone Arena Stadı İhale İlanı Değişikliği

Vodafone Arena Stadı Yenileme Projesi 1. Kısım Kaba İnşaat İşleri, ihale başvuru süresi 18 Kasım’a kadar uzatılmıştır.

BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürümüz M. İhsan Coşkun imzasıyla yayımlanan zeyilnamede, daha önce 8 Kasım Cuma günü olarak belirlenen Vodafone Arena Stadı Yenileme Projesi 1. Kısım Kaba İnşaat İşleri ihale başvuru süresinin, 18 Kasım Pazartesi gününe kadar uzatıldığı belirtilmiştir. İhale dökümanlarının istekli firmalarca incelenmesi sırasında sürenin teklif vermek için az olduğunun belirtilmesi ve uzatılması konusunda taleplerde bulunulması nedeniyle bu karara varıldığı bildirildi.
 
Vodafone Arena Stadı Yenileme Projesi 1. Kısım Kaba İnşaat İşleri ihalesi ile igili detaylar şöyle:
 
İhale Kayıt Numarası: 06 1.Kısım Kaba İnşaat İşleri
 
1) İşveren: BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
a) Adresi: Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza A Blok Kat:1 Akaretler, Beşiktaş-İstanbul
b) Telefon numarası: 0212 310 10 00 
c) Faks numarası: 0212 258 81 94
 
2) İhale: 1.Kısım Kaba İnşaat İşleri
a) Yeri: Vodafone Arena Stadı
b) Konusu: Kaba İnşaat İşleri
c) Şekli: Birim Fiyat Esaslı Kapalı Zarf Teklif Verme
 
3) İhale Başvurusu
a) Verileceği yer: BJK Plaza A Blok Kat:1
b) Tarihi ve saati: 18/11/2013  saat: 14:00
 
4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ihale değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İhale Şartnamesi’nde belirtilmiştir. İhale Şartnamesi, işverenin aşağıda hesap bilgisi verilen banka hesabına yatırılan 2.500,00 TL karşılığında alınacak dekont ile 30.10.2013 tarihinden itibaren işveren adresinden temin edilebilir.
 
DENİZBANK KARAKÖY 
TİCARİ MERKEZ  ŞUBESİ 
4060-6802630-351     TR79 0013 4000 0068 0263 0000 01
 
5) İhale dokümanı işverenin belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, işverence onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
 
6) 1.Kısım Kaba İnşaat İşleri İhalesi’ne ait belgeler dosya halinde 3.maddede belirtilen tarih ve saate kadar imza karşılığı işveren adresine teslim edilecektir.