HABERLER

BJK İnönü Stadı Yenileme Projesi İhale İlanı

BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş., BJK İnönü Stadı yenileme projesi kapsamında, stadyum çevresi güvenlik perdesi ihalesi yapılacağını bildirdi.

“BJK İnönü Stadyumu Yenileme Projesi” Stadyum Çevresi Güvenlik Perdesi Yapılması İşleri İsteklilerden Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası: 04 Güvenlik Perdesi İşleri

1- İşveren : BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
a) Adresi : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza
   A Blok Kat:1 Akaretler, Beşiktaş-İstanbul
b) Telefon numarası : 0212 310 10 00  
c) Faks numarası : 0212 258 81 94

2- İhale konusu: Stadyum Çevresi Güvenlik Perdesi
a) Yeri : BJK İnönü Stadyumu

3- İhalenin    
a) Yapılacağı yer  : BJK Plaza A Blok Kat:1
b) Tarihi ve saati : 27/06/2013        saat 13:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile değerlendirmede uygulanacak kriterler Teklif Alma Şartnamesinde belirtilmiştir. İhale Dökümanları yukarıdaki adreste bedelsiz olarak alınabilir.

5- Güvenlik Perdesi İşlerine Yeni Açık Tribün tarafından başlanacaktır, diğer kısım İşverenin belirleyeceği programa göre yapılacaktır.

6- Firmalar tekliflerini, Teklif alma Şartnamesinde belirtilen Birim Fiyat Tariflerine göre verilecek “Birim Fiyat” üzerinden, Kapalı Zarf içerisinde teklif bedeli yazı ve rakamla belirtilmiş olarak vereceklerdir.