HABERLER

BJK Beşiktaş İnşaat A.Ş.'den İhale İlanı

BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'den BJK İnönü Stadyumu Yenileme Projesi 1. Etap harfiyat işleri ilanı:

 
ÖN YETERLİK USULÜ İHALE İLANI


“Bjk İnönü Stadyumu Yenileme Projesi” 1. Etap Hafriyat İşleri Belli İstekliler arasında ihale edilecektir.
 
İhale kayıt numarası    : 03 Hafriyat İşleri (1.Etap)

1-İşveren    : BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
a) Adresi    : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza  A Blok Kat:1 Akaretler, Beşiktaş-İstanbul
b) Telefon numarası    : 0212 310 10 00  
c) Faks numarası    : 0212 258 81 94

2-İhale konusu      Hafriyat İşleri
a) Yeri     : BJK İnönü Stadyumu
b) Miktarı    : 240.000 m3

3-Ön Yeterlik Başvurusu    
a) Verileceği yer    : BJK Plaza A Blok Kat:1
b) Tarihi ve saati    : 24/04/2013        Saat 14:00


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İhale Şartnamesinde belirtilmiştir. İhale Şartnamesi 500,-TL bedel karşılığı İşveren adresinden temin edilebilir.
 
5- Ön Yeterlik Değerlendirilmesine ait belgeler dosya halinde yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar imza karşılığı İşveren adresine teslim edilecektir.