HABERLER

Kulübümüz’den Açıklama

Şirketimiz tarafından bugün Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılan özel durum açıklaması hakkında çeşitli medya organlarında, özel durum açıklamasının içeriğinin tam anlaşılamadığı, bu nedenle gerçeği yansıtmayan yorum ve haberlerin yer aldığı tespit edilmiştir.

Şirketimizce Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılan özel durum açıklaması, SPK mevzuatı uyarınca yönetim kurulunun altında oluşturulan komitelerden biri olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sayın Metin Y. Keçeli’nin seçilmiş olduğuna ilişkin bir özel durum açıklaması olup, Kulübümüz ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serdal Adalı’nın gerek BJK Derneği gerekse Beşiktaş Futbol Yatırımları’ndaki yönetim kurulu üyelikleri ve bu yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin görevleri aynen devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Beşiktaş JK