Misyon - Vizyon

MİSYON – VİZYON ve STRATEJİK HEDEFLER


Şirketin vizyonu, BJK camiasının tüm mensuplarının koşulsuz mutluluğunu sağlayacak sportif başarı ve hizmetleri sunmak üzere gerekli kaynakların sağlanması için yönetme, yönlendirme ve koordinasyon faaliyetlerimizin yerine getirilmesi 1903-2013 dönemini kapsayan bir asırı aşkın köklü geçmişi, şanlı tarihi olan Beşiktaş Jimnastik Kulubü’nün ulusal ve uluslararası alanlarda camiamızı ve ilkelerimizi başarı ile tanıtmak ve haklı gururumuz olarak temsil etmek için sportif başarıların yanı sıra ekonomik başarısını da en üst seviyeye çıkarmak amacıyla profesyonel yaklaşımlar çerçevesinde yönetilmesidir. Şirkeitmizde yıllık hedefler belirlenerek, bu doğrultuda hazırlanan yıllık program ve bütçe Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmakta, dönemsel olarak revize edilmekte ve bütçe gerçekleşmeleri ile performans raporları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

 

Şirketin misyonu, Büyük Önder Atatürk’ün hedef gösterdiği doğrultuda Türk sporuna zeki, çevik ve ahlaklı sporcu ve spor adamlarını yetiştirmek, Milli takımın başarılarına katkıda bulunmak, amaca ulaşmak için spor tesisleri yapmaktır.