Ticaret Sicil Bilgileri

TİCARET SİCİL BİLGİLERİ

Tescil Tarihi: 18.07.1995
Sicil No: 332944
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Vergi Dairesi: Beşiktaş
Vergi No: 127 004 4350