Volkan Bayram

Biyografi

1977 yılında Ankara’doğdu. Ortaokul ve lise eğitimimi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimimi A.Ü. S.B.F’de İşletme bölümünde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi’nde Hukuk(L.L.M), Boston Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi Yüksek Lisansı’nı; takiben Marmara Üniversite’nde Muhasebe ve Finans Doktora eğitimini tamamladı. Lisans eğitimimi takiben göreve başladığı Sermaye Piyasası Kurulu’nda Ortaklıklar Finansmanı ve Aracılık Faaliyetleri Dairelerinde 15 yıllık bir çalışma hayatını takiben ile özel sektörde çalışmaya başladı. Halen halka açık bir şirkette CFO-Mali İşler Sorumlusu olarak çalışma hayatıma devam etmekte. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 16495 sicil no’lu kongre üyesi. Ankara Sinematek Derneği, Mülkiyeliler Birliği, SPK Meslek Mensupları Derneği üyesi.