Oğuz Kemal Bulut

Biyografi

1962 yılında doğdu. A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdikten sonra açılan sınavı kazanarak Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak atandı. 1985 yılında yeterlilik sınavını vererek Bankalar Yeminli Murakıpı oldu. 1989-1991 yılları arasında A.B.D’de Illinois Üniversitesi’nde ekonomi master çalışmasını tamamladıktan sonra Washington D.C.’deki Dünya Bankası nezdinde aktif olarak bir yıl çalıştı. Yurda dönüşünü takiben T.C.Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi (şimdiki Özelleştirme İdaresi)’nde Daire Başkanı olarak, daha sonra da Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak toplam üç yıl görev yaptı. Eylül 1995’te TAIB Yatırımbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevinden Mayıs 1998’de ayrılarak Okan Yatırım Bankası’nın kuruluşundan itibaren Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bu görevi esnasında Kazakistan’da kurulu International Bank Alma-Ata’nın murahhas yönetim kurulu üyeliği görevini de yerine getirdi. Ağustos 2000 tarihinden bu yana İngiliz kökenli Midsnell Group International (MGI) kuruluşunun Türkiye yetkili temsilcisi olan M.G.I.. Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin Sorumlu Ortak Baş Denetçisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Bu görev kapsamında Macaristan ve Sırbistan’da büyük ölçekli firmaların denetimi yürütmüş, Malezya, Ukrayna, Tunus, Azerbaycan ve Kıbrıs’da Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Finansal Risk Yönetimi eğitimleri vermiştir. Bunların yanısıra, Credıt Agrıcole Yatırım Bankası Türk A.Ş. ile Chevreux Menkul Değerler A.Ş.’de yasal denetçilik görevlerini sürdürmektedir. Yeminli Mali Müşavir unvanına haiz olan Oğuz Kemal Bulut halen Türkiye Bankalar Birliği ve çeşitli bankalar ve firmalar nezdinde yoğun eğitim faaliyetlerinde bulunmasının yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde beş dönem part-time ‘Kurumsal Finansman’ dersi vermiştir. İngilizce ve Rusça bilmektedir.