Oğuz Kemal Bulut

Biyografi

1962 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdikten sonra açılan sınavı kazanarak Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. 1985 yılında yeterlilik sınavını vererek Bankalar Yeminli Murakıbı oldu. 1989-1991 yılları arasında A.B.D’de Illinois Üniversitesi’nde ekonomi yüksek lisans çalışmasını tamamladıktan sonra Washington D.C.’deki Dünya Bankası nezdinde aktif olarak bir yıl çalıştı. Yurda dönüşünü takiben T.C.Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi (şimdiki Özelleştirme İdaresi)’nde Daire Başkanı olarak, daha sonra da Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak toplam üç yıl görev yaptı. Eylül 1995’te TAIB Yatırımbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevinden Mayıs 1998’de ayrılarak Okan Yatırım Bankası’nın kuruluşundan itibaren Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bu görevi esnasında Kazakistan’da kurulu International Bank Alma-Ata’nın murahhas yönetim kurulu üyeliği görevini de yerine getirdi. Ağustos 2000 – Aralık 2017 tarihleri arasında İngiliz kökenli Midsnell Group International (MGI) kuruluşunun Türkiye yetkili temsilcisi olan M.G.I. Bağımsız Denetim ve Yemini Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Sorumlu Ortak Baş Denetçisi olarak çalışma hayatına devam etti. Bu görev kapsamında Macaristan ve Sırbistan’da büyük ölçekli firmaların denetimi yürütmüş, Malezya, Ukrayna, Sırbistan, Tunus, Azerbaycan ve Kıbrıs’ta Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Finansal Risk Yönetimi eğitimleri vermiştir. Yeminli Mali Müşavir ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Bağımsız Denetçi unvanlarına haiz olan Oğuz Kemal Bulut halen Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Finansal Kurumlar Birliği ile çeşitli bankalar ve firmalar nezdinde yoğun eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Rusça bilmektedir.