HABERLER

BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi Çarşı Alanı İnşaat, Elektrik, Mekanik Tadilat İşleri İhale İlanı

BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticarat A.Ş. tarafından aşağıda detayları yer alan BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi Çarşı Alanı İnşaat, Elektrik, Mekanik Tadilat İşleri, Belli İstekliler arasında ihale edilecektir.

İhale Adı : “BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi” Çarşı Alanı İnşaat, Elektrik, Mekanik Tadilat İşleri 

1-İşveren : BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.

a) Adresi : Vişnezade Mahallesi, Kadırgalar Caddesi No:1 Vodafone Park Otopark Girişi Kat:1 Beşiktaş – İstanbul

b) Telefon numarası : 0212 948 19 94
c) Faks numarası : 0212 948 19 99

2-İhale 
a) Yeri  : Vodafone Park
    b) Konusu : İnşaat, Elektrik, Mekanik Tadilat İşleri
    c) Şekli : Birim Fiyat Esaslı Kapalı Zarf Teklif Verme

3-İhale Başvurusu
a) Verileceği yer : Vodafone Park BJK Ofis
b) Tarihi ve saati : 05/02/2018 Pazartesi günü  saat: 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ihale değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İhale Şartnamesinde belirtilmiştir. İhale Şartnamesi, 3.000,-TL(üçbin TL) karşılığında alınacak makbuz ve fatura ile 23.01.2018 tarihinden itibaren İşveren adresinden temin edilebilir.

5- İhale dokümanı İşverenin belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İşverence onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

6- İhaleye ait belgeler dosya halinde 3.maddede belirtilen tarih ve saate kadar imza karşılığı İşveren adresine teslim edilecektir.