HABERLER

BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi Teras Çatı İzolasyon Tamir İşleri İhale Duyurusu

BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi Teras Çatı İzolasyon Tamir İşleri belli istekliler arasında ihale edilecektir.

1 - İşveren: BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.

a) Adresi: Vişnezade Mahallesi, Kadırgalar Caddesi No:1 Vodafone Arena Otopark Girişi Kat:1 Beşiktaş/İstanbul

b) Telefon Numarası: 0212 948 19 94

c) Faks Numarası: 0212 948 19 99

2- İhale

a) Yeri: Vodafone Park

b) Konusu: İzolasyon İşleri

c) Şekli: Birim Fiyat Esaslı Kapalı Zarf Teklif Verme

3- İhale Başvurusu

a) Verileceği Yer: Vodafone Park BJK Ofis

b) Tarihi ve Saati: 04/ 12 /2017 saat: 16:30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ihale değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İhale Şartnamesinde belirtilmiştir. İhale Belgeleri, İşveren adresinde görülebilir ve temin edilebilir.

5- İhaleye ait belgeler dosya halinde 3.maddede belirtilen tarih ve saate kadar imza karşılığı işveren adresinde idareye kapalı zarfla teslim edilecektir.