HABERLER

Beşiktaş Futbol A.Ş.'den Açıklama

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan açıklamadır:

Kamuoyuna Duyurulur

Bugün çeşitli gazetelerin internet sitelerinde ve haber ajanslarında Şirketimizle Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanmış olan 29.09.2010 tarihli Reklam Sözleşmesine Şirketimizce aykırı davranıldığı iddiasıyla Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sözleşmenin feshedildiği, 2011/2012 sezonu için ödenmesi gereken sözleşme ve reklam bedelinin ödenmeyeceğine ilişkin ihtarname keşide edildiğine yönelik Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kaynaklı haber ve demeçlerin yer aldığı görülmüştür. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimize ulaşmış herhangi bir ihtarname bulunmamaktadır. Ancak çeşitli gazetelerin internet sitelerinde ve haber ajanslarında yer alan, Şirketimizin sözleşmedeki edimlerini yerine getirmediğine ilişkin Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kaynaklı haber ve demeçler gerçeği yansıtmamakta olup, gerçek dışı  bu haber ve demeçler halka açık Şirketimizin  maddi ve manevi zarara uğramasına neden olacağından kamuoyuna işbu bilgilendirme açıklamasının yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Şirketimizle Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasındaki 29.09.2010 tarihli sözleşmenin 3. maddesi 2. paragrafı uyarınca, 2010/2011 sezonuna yönelik reklam bedeli 3.500.000-TL + KDV olup, bu tutarın KDV dahil 2.130.000 TL’lik kısmının 20.10.2010 tarihinde ve KDV dahil 2.000.000-TL’lik kısmının da 20.11.2010 tarihinde ödenmesi, ödemelerin tamamlanmasını müteakiben Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne hitaben toplam 3.500.000-TL + KDV tutarında reklam faturası düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 2010/2011 sezonu reklam bedellerinin ödenmesi yukarıda yazılı vadelere bağlanmış olmasına rağmen, Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödemelerini kararlaştırılan vadelerde gerçekleştirmemiş, esasen 20.11.2010 tarihinde tamamlanması gereken ödemeler 2011 yılına sarkmış ve son ödeme 03.08.2011 tarihinde gecikmeli olarak ifa edilmiştir. Bu nedenle, 2010/2011 sezonuna ilişkin reklam faturaları, sözleşme hükümleri uyarınca ödemeleri müteakiben düzenlenerek  Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne gönderilmiştir.

Sözleşmede, 2011/2012 sezonuna yönelik reklam bedeli 3.000.000-USD + KDV olarak kararlaştırılmış, ayrıca bu tutarın KDV dahil 1.770.000 USD’lik kısmının 20.10.2011 tarihinde, KDV dahil 1.770.000 USD’lik kısmının da 20.11.2011 tarihinde ödenmesi, bu ödemelere ilişkin reklam faturalarının ödemelerin tamamlanmasını müteakiben düzenlenmesi hususu yer almaktadır.

Şirketimiz, 2011/2012 sezonuna ilişkin toplam 3.000.000 USD+KDV tutarındaki reklam bedeli alacağının KDV’si hariç olmak üzere 3.000.000.-USD’lik kısmını Eylül 2011’de Eko Faktoring A.Ş.’ne temlik etmiş, temlikname Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne tebliğ edilmiş, Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından temlik işlemine teyit verilmiş olup, Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temlik teyidinde temlike konu reklam alacaklarını 20.10.2011 tarihinde 1.000.000 USD, 20.11.2011 tarihinde 1.000.000 USD ve 20.12.2011 tarihinde 1.000.000 USD olarak ödeyeceğini bildirmiştir. Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., işbu teyidine rağmen 2011/2012 sezonuna ilişkin reklam bedellerini ödemede temerrüde düşmüş, 2011/2012  temlik bedellerinin önemli kısmını ödememiş, Eko Faktoring A.Ş. bu nedenle Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne temerrüt ihtarnamesi göndermiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere esasen sözleşme hükümlerine aykırı davranan Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, halka açık Şirketimiz aleyhinde Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kaynaklı gerçek dışı haber ve demeçler nedeniyle uğradığımız ve uğrayacağımız her türlü  zarar ve ziyandan kaynaklanan haklarımız ile sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarımızın tahsili amacıyla ilgililer ve sorumlular hakkında gereken her türlü yasal yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.