HABERLER

2017 Yılı Olağan İdari Ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

Derneğimizin 2017 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, tüzüğümüzün 18. Maddesinin A fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10:00’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde yapılacaktır.

06 Mayıs 2018 Pazar günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde; ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 13 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10:00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

Açılış
Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporları’nın okunması,
Denetim Kurulu Raporu’nun okunması,
Raporların görüşülmesi,
01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arası İle İlgili olarak Yönetim Kurulu’nun İdari ve Mali bakımlardan ayrı ayrı ibrasının oya sunulması,
2018 Mali Yılı Konsolide Bütçesi’nin okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
Aşçıoğlu İnşaat ve Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş. ile imzalanan 21.07.2005 tarih ve 40746 yevmiye numaralı Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi hükümleri gereğince ana parselden ifraz edilmiş bulunan 62C Parsel üzerinde Selenium Twins kullanımına (sosyal tesislerin olduğu alan) terk edilmiş bulunan alan üzerine 76 Parselde bulunan Selenium Twins adlı konut bloklarının lehine irtifak hakkı tesis edilmesi hususunun görüşülmesi ve Aşçıoğlu İnşaat ve Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş. ile imzalanan 11.10.2017 tarihli protokolün 4.4 maddesi uyarınca oya sunulması,
Derneğimiz Basketbol Şubesine bağlı Erkek A Takımı, Kadın A Takımı ve altyapı birimlerine ait faaliyetlerin Beşiktaş Basketbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. den devralınması ve Basketbol Şubesi faaliyetlerinin tamamının Derneğimiz tarafından yürütülmesi hususunun görüşülmesi ve oya sunulması,
Dilek ve Temenniler,
Kapanış.

Not:
Sicil No’su 31494’e kadar olan (31494 dahil)  ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2017 günü çalışma saati bitimine kadar Kulübün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağan İdari ve Mali  Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın üyelerimizin kimlikleri ile kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.